COM PLANIFICAR UNA TEMPORADA

ESTIREM ELS VALORS ÉS UNA ACTIVITAT ESPECÍFICA QUE ENS AJUDARÀ A INTRODUIR, ESTRUCTURAR I APLICAR LA DIVULGACIÓ DEL NOSTRE CODI ÈTIC ALS ESPORTISTES EN FUNCIÓ DE L’EDAT DE L’ESPORTISTA DONAREM PRIORITAT A UNS VALORS O UNS ALTRES 

Proposta de programació de Valors a treballar dels 11 anys fins als +18 seleccionem els 4 blocs PROGRAMANT durant tot el curs escolar i/o temporada esportiva.

Fase I → Octubre -Novembre:

Espai per introduir el projecte, completar formacions i explicar als esportistes la proposta i ajustar-la a la finalitat de cada equip.

Fer alguna pràctica sense cap tema en concret.

2. Fase II → Novembre – Desembre:

Durant aquesta fase, aprofitant que és el inici de temporada, treballarem en base al primer apartat general = RESPECTE .

Dins d’aquest incloem els diferents apartats referents a la temàtica sobre respecte als companys, tècnics, àrbitres, altres equips, instal·lacions...

Imprescindible el respecte per a poder fer qualsevol pràctica esportiva, així com la convivència amb companys, staff, contrincants, etc. Per això, és prioritària la nostra formació en aquest valor.

3. Fase III → Gener – Febrer:

A la tornada de les vacances de Nadal, es treballarà el segon bloc = ESPERIT D’EQUIP i SOLIDARITAT.

Una vegada assimilat els punts del respecte, aspecte que ens permetrà treballar amb unes condicions òptimes, trobem molt útil i productiu entrar en el valor de l’equip i la solidaritat per acabar d’afiançar els processos d’equip i els valors per a formar part d’aquest i de l’esport.

4. Fase IV → Març – Abril:

Durant Març i Abril ens centrarem en l’apartat de RESPONSABILITAT.

Una vegada treballat la responsabilitat i els valors que envolten l’equip, és imprescindible assimilar la responsabilitat cap aquest i tots aquells aspectes que envolten la pràctica esportiva.

5. Fase V → Maig – Juny:

La última fase de la temporada, tenint en compte que coincideix amb moltes fases finals i campionats, la centrarem en treballar l’apartat de la ACTITUD.

De cara a final de temporada i amb la finalitat de donar un impuls final al curs i de posar en consonància tot el treballat durant el curs, un bon valor a treballar en aquesta recta final és el relacionat amb l’Actitud.

En aquest cas, el primer gran grup de valors, els que creiem imprescindibles, es treballaran durant el primer bloc de temporada, durant la 1a fase.Last modified: Friday, 10 April 2020, 10:19 PM